هشت
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸
فرزاد فرخ در بام لند
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۸

فریدون آسرایی در بام لند

فریدون آسرایی در بام لند

کنسرت فریدون آسرایی در بام لند

فریدون آسرایی در بام لند با اجرای زنده حضور پیدا کرد بام لند میزبان طرفداران حدود ۲ هزار نفر بود که یکی بهترین روز های بام لند را رقم زد .

ورودی به صورت رایگان

دیدگاه ها بسته شده است